Naravno zdravljenje kot protiutež uradni medicini

Alternativna medicina ima v svetu veliko zagovornikov, a kljub temu še vedno veliko nasprotnikov. Naravno zdravljenje je uradni medicini trn v peti zaradi odsotnosti znanstvenih študij, ki bi potrjevale njegovo učinkovitost in verodostojnost. Tudi znotraj uradne medicine se počasi dogajajo spremembe v smeri priznavanja alternativnih metod zdravljenja kot komplementarnega načina terapije. Številne države skušajo urediti področje naravnega zdravljenja. Z zakonom želijo urediti področje tega zdravljenja na način, da ne bi bile mogoče neizogibne zlorabe, ki se dogajajo.

Znani so primeri, ko se nekdo promovira za zdravilca z bioenergijo ali kako drugo metodo naravnega zdravljenja, nima pa nobenih dokazil o usposobljenosti. Naravno zdravljenje v rokah samooklicanih zdravilcev je lahko sila nevarno in lahko privede do neželenih ali celo tragičnih posledic. Glede na to, da naravno zdravljenje pridobiva na popularnosti, je zelo pomembno, da se to področje zakonsko uredi. Ko bo področje zdravilstva zakonsko urejeno, bo to pripomoglo tudi k temu, da bo uradna medicina gledala nanj z bolj tolerantnimi očmi. Naravni pristopi zdravljenja bodo na ta način pridobili tisto mesto, ki jim v resnici pripada. Mnogi so namreč mnenja, da bi morali predstavljati dopolnilo uradnemu medicinskemu pristopu.

V sožitju med alternativno in uradno medicino je prihodnost medicine, ki bo pripomogla k temu, da se bo ljudem lahko hitreje in na bolj celosten način pomagalo povrniti njihovo zdravje in psihofizično ravnovesje. Pomembno je, da tradicionalni medicinski sistemi priznajo pomen in mesto alternativnim metodam zdravljenja na eni strani ter da tudi naravno zdravljenje prizna mesto uradne medicine in spoštuje njene meje. Alternativna medicina ne sme posegati na področje uradne na način, ki bi ogrozil potek zdravljenja in poslabšal prognozo bolezni. Bodočnost je v sodelovanju obeh. Šele takrat bo ljudem dana možnost, da si izberejo način zdravljenja oziroma njuno kombinacijo. Obstaja že kar nekaj študij, ki potrjujejo pozitivne učinke naravnih zdravilskih metod.…

Read more