Tehnični pregledi vozil niso le obvezni, temveč tudi koristni

V naši državi so tehnični pregledi vozil v cestnem prometu obvezni v določenih časovnih intervalih, kar je odvisno od starosti in pa tudi namembnosti vozila. Tehnični pregledi vozil pa nimajo samo zakonske osnove, temveč so pomembni predvsem z vidika varnosti v cestnem prometu. Nekateri lastniki avtomobilov bi najraje videli, da tehnični pregledi ne bi bili obvezni, ker predstavljajo dodaten strošek pri vzdrževanju avtomobila. Zakonodajalec je temu le deloma prisluhnil, saj je v zakonu opredelil, da tehnični pregledi za vozila do starosti štirih let niso potrebni.

V preteklosti pa je veljalo, da so bili tehnični pregledi obvezni za vsa vozila ne glede na starost. Cena tehničnega pregleda vozila je relativno nizka v primerjavi s ceno, ki jo moramo plačati za cestnino in avtomobilsko zavarovanje. Zanimivo je, da se je v času zadnje gospodarske krize pričakovalo, da se bo zmanjšalo število vozil na naših cestah, pa se to vseeno ni zgodilo. Ljudem je potreba lastnega prevoznega sredstva tako velika, da so pripravljeni imeti lasten avtomobil, ne glede na stroške, ki ga imajo z njim. Le malokdo se mu je pripravljen odreči zaradi prevelikih stroškov. To se zgodi največkrat le takrat, ko nekdo zaradi starosti in zdravstvenih težav ni več sposoben za vožnjo avtomobila. Le malo je družin, kjer imajo le en avtomobil.

V povprečju ima štiričlanska družina dva avtomobila. Zaželeno je, da bi se število avtomobilov zmanjšalo, zaradi velikega negativnega vpliva izpušnih plinov na kvaliteto zraka v mestih, ki ima izjemno nevaren učinek na zdravje ljudi. V prihodnosti je pričakovati, da bo na naših cestah vse več električnih avtomobilov, ki bodo bistveno manj obremenjevali okolje. V sedanjem trenutku je na naših cestah manj kot en procent električnih vozil, kar sploh ni presenetljivo, saj je njihova cena še vedno precej višja v primerjavi z vozili na bencinski ali dizelski pogon.…

Read more